Huisregels en reglement FysioSport

Het lidmaatschap

1. Bij aanvang wordt een overeenkomst aangegaan voor 1 kwartaal, welke automatisch stopt bij aflopen van het betreffende kwartaal.
2. Opzegging is niet mogelijk.
3. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4. Het abonnement kan slechts op verzoek tijdelijk worden stilgelegd, uitsluitend in geval van langdurige blessure, ziekte of andere geldige reden, waarbij er sprake is van overmacht. Teruggave van abonnementsgeld is niet mogelijk. Het tijdelijk op non actief stellen om andere redenen dan hiervoor vermeld, kan alleen in overleg en onder zeer duidelijke voorwaarden. Het onderbreken van het lidmaatschap om medische redenen kan alleen indien dit schriftelijk is aangegeven. In voorkomende gevallen vragen wij een verklaring van uw behandelend arts of fysiotherapeut. U wordt in de gelegenheid gesteld, de gemiste trainingen in een ander kwartaal in te halen.
5. Eén maal per kwartaal, mag u, indien u minimaal 24 uur voor de training afmeldt en indien de groepsgrootte dit toelaat, in overleg met de fysiotherapeut, op een ander moment uw training binnen het lopende abonnement inhalen. Indien dit niet mogelijk is, komt de training te vervallen.
6. Het abonnementsgeld dient minimaal een week alvorens het trainingskwartaal start, te zijn voldaan. 
7. Indien u besluit uw abonnement te willen verlengen, dient u dit minimaal 2 weken voor beëindiging van uw lopende abonnement middels het invullen van een nieuw inschrijfformulier, kenbaar te maken.
8. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt de praktijk zich het recht voor om de trainingen niet door te laten gaan en het abonnementsgeld te restitueren.

Het trainen

1. U schrijft zich in principe in voor een vast tijdstip op een vaste dag. Een training duurt één uur. 
2. In verband met de planning van de groepsgrootte dient u zich aan de vastgestelde trainingsuren te houden. 
3. Er zijn geen douches aanwezig, houdt u hier a.u.b. rekening mee.
4. Er is maar 1 gezamenlijke kleedruimte, dus gaarne al in sportkleding arriveren en schoenen ter plaatse aan trekken.
5. Schone sportkleding ( liefst geen singlets of T-shirts zonder mouwen i.v.m. hygiëne).
6. Schone sportschoenen voor binnen die niet strepen op de vloer (dus pas op met zwarte zolen).
7. Gaarne eigen handdoek meenemen om te gebruiken op de trainingsapparaten.
8. Het meenemen van drinken (sportdrank e.d) is toegestaan, maar wel in afsluitbare flesjes, bidons e.d.
9. Na gebruik van de cardio apparatuur gaarne de contactpunten (handvaten en zadel e.d.) schoonmaken met de daarvoor bestemde schoonmaakspullen.
10. Zorg ervoor dat u van te voren gegeten heeft. Er dient min. 45 minuten te zitten tussen een boterham en de trainingsaanvang. Voor een warme maaltijd geldt 2 uur.

Algemene aansprakelijkheid
 
Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt.
De cliënt volgt geheel op eigen risico de fysiotherapeutische behandelingen zoals overeengekomen met de therapeut. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt gedragen.
Schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 
Klachten en privacyvoorwaarden
Wij hanteren privacy- en klachtenregeling zoals vastgesteld door het KNGF: zie http://www.defysiotherapeut.com/

Deelneming aan de training geschiedt op vrijwillige basis en geheel op eigen verantwoordelijkheid.