Tarieven

Onderstaande tarieven hanteren wij (per 1 januari 2023), indien wij geen contractuele relatie hebben met uw verzekeraar.

 Screening  € 20,00
 Intake en onderzoek na screening  € 50,00
 Intake en onderzoek na verwijzing  € 50,00
 Behandeling fysiotherapie in de praktijk  € 38,00
 Behandeling manueel therapie in praktijk  € 48,00
 Eenmalig fysiotherapeutisch consult  € 62,00
 Toeslag aan huis behandeling  € 15,00
 Toeslag behandeling in inrichting  € 15,00
Kwartaal FysioSport 1 x per week € 125,00
Kwartaal FysioSport 2x per week € 225,00
ZwangerFit® cursus 10 weken € 165,00
 
  
 
  
 

 

 

 

 

 


Niet nagekomen afspraak (*) 100% absentietarief van bovenstaande verrichtingen.

(*)Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten voor de niet nagekomen afspraak bij u in rekening worden gebracht.

NB: Tot slot nogmaals voor alle duidelijkheid. Indien u wel aanvullend verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben, dan gelden de tarieven zoals afgesproken met uw verzekeraar. In de meeste gevallen wordt dan de nota rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.