Verzekeringen

Bent u goed verzekerd?

Sinds 2008 geldt een verplicht eigen risico in de zorg.
Voor 2022 is het verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering vastgesteld op € 385 per verzekerde per jaar. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering, maar weer niet voor fysiotherapie bij kinderen.
Voor fysiotherapie komt het er dus op neer dat het eigen risico niet geldt voor:

1. Fysiotherapie bij kinderen (hoewel dit wel in de basisverzekering zit)

2. Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

3. De meeste behandelingen fysiotherapie en manueel therapie worden vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed, mits u die heeft afgesloten en daarop is het eigen risico niet van toepassing.

Wordt uw behandeling vergoed?
In hoeverre u uw behandelingen fysiotherapie vergoed krijgt, hangt af van het verzekeringspakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.
In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u dit terugvinden.
Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. heeft met vrijwel elke zorgverzekeraar een contract kunnen afsluiten. (Kijk of uw verzekeraar hier bij zit.)
Dit houdt in, dat als u aanvullend verzekerd bent, in de meeste gevallen de te vergoeden behandelingen rechtstreeks door de fysiotherapeut bij uw verzekeraar kunnen worden gedeclareerd. U hoeft deze dus niet eerst zelf te betalen.
Als u niet aanvullend verzekerd bent, dan zult u in de meeste gevallen zelf de behandelingen moeten betalen.
De tarieven voor de behandelingen fysiotherapie staan opgenomen in de tarievenlijst.
Ook bij een overschrijding van het aantal behandelingen dat uw verzekeraar op basis
van uw pakket vergoedt, zult u zelf de kosten van deze behandelingen moeten voldoen.

Medicas incassojuristen

(de betalingsvoorwaarden van MediCas zijn van toepassing, zie voor de betalingsvoorwaarden van Medicas: Betalingsvoorwaarden-Medicas.pdf)

Met vragen over de vergoeding van de behandelingen fysiotherapie kunt u zich het best wenden tot uw verzekeraar, maar ook uw fysiotherapeut kan u wellicht wat duidelijkheid verschaffen.
Als u zeker wilt weten of Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn ook een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, kunt u het beste even bellen.

Zorgverzekeraars
Kijk hier of uw verzekeraar er bij zit.