COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor onder meer de longziekte chronische bronchitis en longemfyseem. Het in een ongeneeslijke ziekte met ernstige benauwdheid of kortademigheid als belangrijkste kenmerken.

Als gevolg van COPD kunnen patiënten niet optimaal gebruik maken van een goede ademhaling. Dit kan komen doordat er de luchtpijp naar de longen chronisch ontstoken is of doordat de longblaasjes zijn afgestorven. COPD is een ziekte waarbij de patiënt in principe niet beter wordt maar langzaam achteruit gaat.

In onze praktijk is Corné Plug gespecialiseerd op het gebied van COPD. Wilt u direct een afspraak met hem maken, neem dan contact op met Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. of lees verder over aanvullende informatie omtrent COPD.

Oorzaken van COPD
De meeste mensen krijgen pas op latere leeftijd COPD. Bij 80% is de oorzaak van COPD het roken van tabak. De andere 20% wordt veroorzaakt door;

  • Ziektes en luchtwegklachten
    Astma en longontstekingen
    Erfelijke ziekte
    Schadelijke stoffen

  • Behandeling van COPD
    Patiënten komen vaak via de huisarts bij de longspecialist voor diagnostiek en metingen. Zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, longarts en longverpleegkundige houden zich aan de richtlijnen uit de zogenaamde Zorgstandaard COPD. Vanuit de zorgstandaard wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld.

Fysiotherapie bij mensen met COPD
De fysiotherapeut is een belangrijke spil tijdens de behandeling van COPD. De fysiotherapeut brengt door middel van een intake (vraaggesprek en onderzoek) u leefstijl in kaart. Uit deze intake komen verschillende doelen, beperkingen en adviezen. Samen met uw fysiotherapeut stelt u individuele doelen op, waarbij de fysiotherapeut dit verwerkt tot een passend behandelplan.
Samen met uw fysiotherapeut bekijkt u welke middelen er nodig zijn om dit doel te kunnen verwezenlijken. De fysiotherapeut begeleidt u 1 op 1 maar ook regelmatig in een groep.

Behandeling
Wanneer de doelen gesteld zijn wordt er gekeken welke middelen er nodig zijn om deze doelen te bereiken. Een belangrijk doel bij COPD patiënten is het behoud/opbouw van spierkracht. COPD patiënten leveren spierkracht in door inactiviteit. Deze inactiviteit lijdt tot verlies van spiermassa waardoor bijvoorbeeld het lopen, traplopen, boodschappen doen, ect. wordt beperkt. Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. heeft een eigen oefenruimte van 70 m2 met verschillende faciliteiten. Hier wordt o.a. gewerkt aan spierkracht en het uithoudingsvermogen.

Naast spierkracht houdt de fysiotherapeut het ademhalen in de gaten en wordt het functioneel hoesten geleerd. Huffen is een hoestmethode om uw slijm effectief op te hoest zodat u minder benauwd bent en hierdoor wordt ook de kans op ontstekingen verkleind.

Testen en Meten
Ieder kwartaal en indien de fysiotherapeut het nodig vindt vaker, wordt er een vragenlijst, spierkracht en wandeltest afgenomen. Aan de hand van de nieuw verkregen gegevens past de fysiotherapeut indien nodig de doelstellingen aan en bespreekt deze met de patiënt. Daarnaast staat de fysiotherapeut ook nauw in contact met huisartsen en specialisten. Indien nodig kan de therapeut via korte lijnen overleg voeren om u een zo optimaal mogelijke zorg aan te bieden.

Fysiotherapeut: Corné Plug