Hoe kunt u zich Aanmelden?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor fysiotherapie met een verwijzing van uw huisarts of specialist maar ook zonder verwijzing en op eigen initiatief. Indien u zonder verwijzing komt zullen wij, nadat u daar toestemming voor hebt gegeven, de huisarts informeren dat u zich heeft aangemeld voor fysiotherapeutische behandeling en hun verslag doen van onze bevindingen.

Mirelle (praktijkhouder)

De eerste afspraak

Tijdens uw eerste bezoek maken we een analyse van uw klacht en stellen we samen met u een behandelplan op. Mogelijk worden er nog een aantal vragenlijsten met u besproken en/of krijgt u het verzoek die thuis in te vullen. Tijdens de vervolgafspraak zal een start gemaakt worden met de behandeling. Het kan dus voorkomen dat er bij de eerste afspraak alleen een uitgebreide intake en analyse van uw klachten gedaan wordt. Een goede start is een belangrijke voorwaarde voor een goed verloop van uw behandeling

Vergoeding van kosten door uw verzekeraar

In hoeverre u uw behandelingen fysiotherapie en manueel therapie vergoed krijgt, hangt af van het verzekeringspakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u dit terugvinden. Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. heeft met vrijwel elke zorgverzekeraar een contract afgesloten. Dit houdt in, dat als u aanvullend verzekerd bent, in de meeste gevallen de te vergoeden behandelingen rechtstreeks door de fysiotherapeut bij uw verzekeraar kunnen worden gedeclareerd. U hoeft deze dus niet eerst zelf te betalen.
Als u niet aanvullend verzekerd bent, dan zult u in de meeste gevallen zelf de behandelingen moeten betalen. Ook bij een overschrijding van het aantal behandelingen dat uw verzekeraar op basis van uw pakket vergoedt, zult u zelf de kosten van deze behandelingen moeten voldoen.

Met vragen over de vergoeding van de behandelingen fysiotherapie kunt u zich het best wenden tot uw verzekeraar, maar ook uw fysiotherapeut kan u wellicht wat duidelijkheid verschaffen.
Als u zeker wilt weten of Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. ook een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, kunt u het beste even bellen.
De tarieven voor de behandelingen fysiotherapie staan opgenomen in de tarievenlijst. Deze lijst is te vinden op deze website en in onze wachtkamer.

Verhindering

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten voor de niet nagekomen afspraak bij u in rekening worden gebracht. Bij afwezigheid kunt u ook het antwoordapparaat inspreken.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling of bent u het ergens niet mee eens, dan gaan we ervan uit dat u dit met uw fysiotherapeut bespreekt. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte en op deze website.

U kunt hier direct een afspraak maken.

medicas-logo-200px-300x138

De betalingsvoorwaarden van MediCas zijn van toepassing