Verzekeringen &Tarieven

Bent u goed verzekerd?

Sinds 2008 geldt een verplicht eigen risico in de zorg.
Voor 2024 is het verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering vastgesteld op € 385 per verzekerde per jaar. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering, maar weer niet voor fysiotherapie bij kinderen.
Voor fysiotherapie komt het er dus op neer dat het eigen risico niet geldt voor:

Wordt uw behandeling vergoed?

In hoeverre u uw behandelingen fysiotherapie vergoed krijgt, hangt af van het verzekeringspakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.
In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u dit terugvinden.
Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. heeft met vrijwel elke zorgverzekeraar een contract kunnen afsluiten. (Hiernaast kunt u zien of uw verzekeraar daar bij zit.)

Dit houdt in, dat als u aanvullend verzekerd bent, in de meeste gevallen de te vergoeden behandelingen rechtstreeks door de fysiotherapeut bij uw verzekeraar kunnen worden gedeclareerd. U hoeft deze dus niet eerst zelf te betalen. 

Als u niet aanvullend verzekerd bent, dan zult u in de meeste gevallen zelf de behandelingen moeten betalen.  De tarieven voor de behandelingen fysiotherapie staan opgenomen in de tarievenlijst.
Ook bij een overschrijding van het aantal behandelingen dat uw verzekeraar op basis
van uw pakket vergoedt, zult u zelf de kosten van deze behandelingen moeten voldoen. Met vragen over de vergoeding van de behandelingen fysiotherapie kunt u zich het best wenden tot uw verzekeraar, maar ook uw fysiotherapeut kan u wellicht wat duidelijkheid verschaffen.

Als u zeker wilt weten of Fysiotherapie Katwijk B.V. aan de Rijn ook een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, kunt u het beste even bellen.

Tot slot

Niet nagekomen afspraak (*) 100% absentietarief van bovenstaande verrichtingen.

(*)Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten voor de niet nagekomen afspraak bij u in rekening worden gebracht.

NB: Tot slot nogmaals voor alle duidelijkheid. Indien u wel aanvullend verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben, dan gelden de tarieven zoals afgesproken met uw verzekeraar. In de meeste gevallen wordt dan de nota rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

medicas-logo-200px-300x138

De betalingsvoorwaarden van MediCas zijn van toepassing, zie voor de betalingsvoorwaarden van Medicas: 

Zorgverzekeraars

Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. heeft contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Tarieven

Onderstaande tarieven hanteren wij (per 1 januari 2024), indien wij geen contractuele relatie hebben met uw verzekeraar.

Screening € 21,00
 Intake en onderzoek na screening € 52,50
 Intake en onderzoek na verwijzing € 52,50
 Behandeling fysiotherapie in de praktijk € 40,00
 Behandeling manueel therapie in praktijk € 50,50
 Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 65,00
 Toeslag aan huis behandeling € 16,00
 Toeslag behandeling in inrichting € 16,00
Kwartaal FysioSport 1 x per week€ 130,00
Kwartaal FysioSport 2x per week€ 235,00
ZwangerFit® cursus 10 weken€ 175,00