Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is voor ons heel belangrijk

We doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Onze praktijk is niet voor niets sinds 2015 HKZ-gecertificeerd, maar wat houdt dit in? Het HKZ-Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een middel om de organisatie van uw fysiotherapiepraktijk op gestructureerde wijze in te richten. Kwaliteit is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen.

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening en de interne organisatie te verbeteren, met als gevolg tevreden klanten. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door verzekeraars, cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

QDNA

Wij meten continu onze kwaliteit

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeut(en). Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd QDNA (Fysio Prestatie Monitor) en is volledig anoniem.

Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek. Na de laatste behandeling ontvangt u een email van QDNA (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10-15 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren. Daarnaast kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor onder andere: – het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders – het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten – ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar QDNA verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wij als fysiotherapiepraktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw emailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bij voorbaat heel hartelijk dank.

KNGF

Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. is aangesloten bij het KNGF

Kwaliteit_Register_Fysiotherapie

Kwaliteit Register Fysiotherapie

Alle fysiotherapeuten werkzaam bij Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. staan ingeschreven in het Kwaliteit Register Fysiotherapie en zijn hiermee registerfysiotherapeuten.

HKZ_logo

Voordelen voor u als patiënt:

Heeft u nog vragen aangaande de HKZ-certificatie kunt u contact opnemen met onze HKZ-manager Mirelle van Duijvenbode-Kop

FAQs

Algemene Vragen