MS Zorg

Over MS Zorg NederlandNederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

Mirelle van Duijvenbode-Kop is als fysiotherapeut aangesloten bij MS Zorg Nederland.

Missie

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces. Om dit doel te bereiken vormt MS Zorg Nederland niet alleen netwerken van gespecialiseerde zorgverleners met optimale onderlinge samenwerking maar verzorgt zij ook scholingen en trainingen van zorgverleners, ontwikkelt zij richtlijnen voor verbetering van de organisatie van zorg en stimuleert zij zelfmanagement.

Zorg verleend door MS Zorg Nederland gekwalificeerde zorgverleners kenmerkt zich door:

U kunt hier direct een afspraak maken.

Fysiotherapeut Mirelle van Duijvenbode Kop

Organisatie

MS Zorg Nederland is voortgekomen uit een lokaal initiatief in de regio Oost-Brabant. De organisatie valt inmiddels onder de Stichting MS Zorg Nederland waarin vier organisaties, die van het begin af aan betrokken zijn bij het initiatief, zitting hebben: Ergotherapie Van Bakel, Maatschap Neurologie Eindhoven (Catharina Ziekenhuis), Archipel Zorggroep en Vitalis Behandelgroep.

De dagelijkse coördinatie van MS Zorg Nederland wordt verricht door Vivian van Bakel (ergotherapeut), Gerald Hengstman (neuroloog) en Kees van Gelder (specialist ouderengeneeskunde). Zij worden ondersteund door een grote projectgroep bestaande uit onder andere verpleegkundigen, neurologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast zijn er diverse niet-zorgverleners betrokken bij het proces zoals organisatie-deskundigen en ICT specialisten. Tevens is er intensief contact met Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg

Voor meer informatie of vragen over MS Zorg Nederland: info@mszorgnederland.nl of per telefoon op 040 – 40 20 887