Kwaliteit

Kwaliteit in zorg is voor ons het aller belangrijkste. We doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Onze praktijk is niet voor niets sinds 2015 HKZ-gecertificeerd, maar wat houdt dit in?

Het HKZ-Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een middel om de organisatie van uw fysiotherapiepraktijk op gestructureerde wijze in te richten. Kwaliteit is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening en de interne organisatie te verbeteren, met als gevolg tevreden klanten. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door verzekeraars, cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Voordelen voor u als patiënt:

• Duidelijke afspraken die nagekomen worden
• Goede procedures bij klachten
• Heldere ijkpunten (om zorg te kunnen vergelijken tussen organisaties)
• Meer zicht op wie wat doet en wie verantwoordelijkheid draagt
• Professionele medewerkers (ter zake kundig, goed opgeleid)
Heeft u nog vragen aangaande de HKZ-certificatie kunt u contact opnemen met onze HKZ-manager Mirelle van Duijvenbode-Kop

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit!

Kwaliteit

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeut(en). Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd QDNA (Fysio Prestatie Monitor) en is volledig anoniem.

Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek. Na de laatste behandeling ontvangt u een email van QDNA (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10-15 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren. Daarnaast kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor onder andere: - het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders - het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten - ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar QDNA verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wij als fysiotherapiepraktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw emailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts.
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure, wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing.
Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.

De Fysiotherapeut

Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. is aangesloten bij het KNGF KNGF

Kwaliteit Register Fysiotherapie

Alle fysiotherapeuten werkzaam bij Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. staan ingeschreven in het Kwaliteit Register Fysiotherapie en zijn hiermee registerfysiotherapeuten.

Klachten

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook Zorgbelang Nederland inschakelen. Voor de Zorgbelang Organisatie bij u in de regio kunt u terecht op www.zorgbelang-nederland.nl

Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (K.N.G.F.) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling.
Meer informatie over de klachtenregeling vindt u op http://www.defysiotherapeut.com